German
inIzhevsk

General information

Login/Registration

Schools rating of German in Izhevsk on June 2021

1
Izh-Logos
Izhevsk, ul. Universitetskaya, 1 k2
Program:
For children and teenagers
2
Olympia
Izhevsk, Maksima Gorkogo, 79
Program:
General
Individual
3
Santa Lingva
2 branches in Izhevsk
Svobody, 171a
Molodezhnaya, 34
Program:
General
Individual
4
Shag za Shagom
2 branches in Izhevsk
Polevaya, 63
im. Lva Tolstogo, 11
Program:
General
5
Yazykovoj centr
Izhevsk, Kommunarov, 222
Program:
General
6
Program:
General
Individual
For children and teenagers
7
Yazykoved
Izhevsk, Udmurtskaya, 229
Program:
General
Business
Special course
8
Yazykoved, lingvisticheskij centr
Izhevsk, ul. Pushkinskaya, 290
Program:
General
Choose a school on the map:
- Schools with a rating of 8+      
- Other schools