English
inIzhevsk

General information

Login/Registration

Schools rating of English in Izhevsk on August 2019

1
Izh-Logos
Izhevsk, ul. Universitetskaya, 1 k2
Program:
For children and teenagers
2
Well Club
4 branches in Izhevsk
Klubnaya, 67a
Karla Marksa, 427
more
Program:
Intensive
Communication
For children and teenagers
3
Olympia
Izhevsk, Maksima Gorkogo, 79
Program:
General
Individual
For children and teenagers
4
Santa Lingva
2 branches in Izhevsk
Svobody, 171a
Molodezhnaya, 34
Program:
General
Individual
5
Shag za Shagom
2 branches in Izhevsk
Polevaya, 63
im. Lva Tolstogo, 11
Program:
General
For children and teenagers
6
Yazykovoj centr
Izhevsk, Kommunarov, 222
Program:
General
7
Program:
General
Individual
For children and teenagers
8
Uchebnyj centr "Grinvich"
Izhevsk, ul. Pushkinskaya, 124
Program:
General
Individual
Special course
9
Yazykoved
Izhevsk, Udmurtskaya, 229
Program:
General
Business
Special course
10
Yazykoved, lingvisticheskij centr
Izhevsk, ul. Pushkinskaya, 290
Program:
General
Communication
Business
Choose a school on the map:
- Schools with a rating of 8+      
- Other schools