English
inSurgut

General information

Login/Registration

Schools rating of English in Surgut on August 2019

1
Program:
General
Intensive
Communication
2
Program:
General
For children and teenagers
Exam preparation
3
Studiya inostrannyx yazykov "Advance"
3 branches
ul. Bystrinskaya 4/1
ul. Privokzalnaya, 18/2
more
Program:
General
For children and teenagers
Exam preparation
4
Mezhdunarodnyj obrazovatelnyj centr "Lingua"
3 branches
ul. Dzerzhinskogo, 2
ul. Mira, 30/1
more
Program:
General
Special course
For children and teenagers
5
Yazykovoj centr "HomeLand"
ul. Energetikov, 20, ofis 409
Program:
General
6
Program:
General
For children and teenagers
Exam preparation
7
Yazykovoj centr "London"
ul. Mayakovskogo, 45b, 4 etazh
Program:
General
Communication
Business
Choose a school on the map:
- Schools with a rating of 8+      
- Other schools