Italian
inRogachev

General information

Login/Registration
Schools rating of Italian in Rogachev
1
Obrazovatelnyj centr Lider
ul. Dzerzhinskogo, 1 , kab.11
Program:
General
2
Shkola italyanskogo yazyka PapaItaliano
ul. Dzerzhinskogo, 1, kab.19
Program:
General
Intensive
Individual
Choose a school on the map:
- Schools with a rating of 8+      
- Other schools