English
inOdessa

General information

Login/Registration

Schools rating of English in Odessa on 2nd of April 2019

1
6D eDucationl
pr-t Shevchenko, 27
Program:
General
Intensive
Business
2
Shkola inostrannogo yazyka Oratorica
2 branches
ul. Machtovaya 17, of. 2
ul. Bocharova, 61B
Program:
General
Communication
Individual
3
Centr izucheniya inostrannyx yazykov "Go! English"
2 branches
ul. Pushkinskaya, 44
ul. Marselskaya, 11
Program:
General
Individual
For children and teenagers
4
Shkola inostrannogo yazyka FLASH
2 branches
ul. Koblevskaya, 40
ul. Bolshaya Arnautskaya, 2a
Program:
General
For children and teenagers
Corporate
5
Shkola anglijskogo yazyka Speak Well
ul. Grecheskaya 44, of. 221
Program:
General
Intensive
Communication
Choose a school on the map:
- Schools with a rating of 8+      
- Other schools