English
inNovokuznetsk

General information

Login/Registration

Schools rating of English in Novokuznetsk on August 2019

1
Lingvisticheskaya shkola "Clever"
Novokuznetsk, pr. Kuzneckstroevskij, 34a
Program:
General
For children and teenagers
Corporate
2
Shkola inostrannyx yazykov "IH Continental"
Novokuznetsk, prospekt N.S. Ermakova, 9a
Program:
General
Communication
Individual
3
Program:
General
Individual
For children and teenagers
4
Benedict
Novokuznetsk, pr. N.S. Ermakova, 11
Program:
General
For children and teenagers
Choose a school on the map:
- Schools with a rating of 8+      
- Other schools