Italian
inKhabarovsk

General information

Login/Registration

Schools rating of Italian in Khabarovsk on June 2021

1
Set yazykovyx shkol Unity
Khabarovsk, Muxina, 17
Program:
Communication
2
Shkola inostrannyx yazykov "Roza vetrov"
Khabarovsk, ul. Krasnorechenskaya, 94
Program:
General
Choose a school on the map:
- Schools with a rating of 8+      
- Other schools