Spanish
inAstrakhan

General information

Login/Registration

Schools rating of Spanish in Astrakhan on June 2021

1
Program:
General
2
Mezhdunarodnyj centr obrazovaniya "Poliglot"
2 branches in Astrakhan
Krasnaya Naberezhnaya, 27
Zhilaya, 12
Program:
General
3
FL-SCHOOL
Astrakhan, Trediakovskogo, 9
Program:
Communication
Choose a school on the map:
- Schools with a rating of 8+      
- Other schools